תקנון

א. כללי
    1. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. בעצם השימוש באתר ובמדוריו
        השונים, מצהיר הגולש בין הוא אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו (להלן "הלקוח") כי הוא מודע, קרא את התנאים הכלולים בו ומקבל על עצמו את תקנון
        האתר במלואו ומסכים להם באופן מוחלט. רכישת מוצר או הרשמה לאתר, מעידה על הסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה. לקוח שאינו מסכים לתנאי השימוש,
        לא רשאי לעשות שימוש כלשהוא באתר. רק הכללים שבתקנון זה יחייבו את האתר כלפי מבצעי הפעולות באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון
        זה מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת ובלבד שכל שינוי לא יחול על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.
    2. שימוש באתר מותר לכל לקוח מגיל 18 ומעלה שברשותו כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע פעולה וניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות כדין
        וכי ברשותו דוא"ל ברשת האינטרנט. קטינים מתחת לגיל 18 המשתמשים באתר מצהירים כי קיבלו הסכמת ההורים, או האפוטרופוס או צד שלישי מורשה
         לביצוע פעולות באתר. 
ב. האתר
    1. "מיכאלה" הינו אתר לרכישת מוצרים אלקטרוני הניתן לשימוש AS IS (להלן "האתר"). האתר מציג מגוון גדול של מוצרים למכירה כשליד כל מוצר מופיע
        המחיר בשקלים. (למעט מוצרים שהמחיר שלהם מופיע 0 מוצרים אלה ניתנים בהזמנה טלפונית בלבד ואין לראות בהם מוצרים ללא עלות או שניתנים בחינם ."להלן מוצרי מחיר 0")האתר מאובטח והרכישות בו נעשות באמצעות כרטיסי אשראי (להלן "חברות האשראי") הפועלות כדין ובהתאם לכללים הנהוגים בחברות
        האשראי, או באמצעות Pay Pal (להלן "כרטיס אשראי") בהתאם לכללים הנהוגים שם. 
    2. הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת הזמנת מוצרים ו/או קבלת מידע. אין לעשות שימוש נוסף באתר לכל מטרה אחרת. לא תהיה כל טענה, תביעה
        ו/או דרישה כלפי "מיכאלה" ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר, ו/או השירות ו/או יכולותיו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכים ולדרישות של מאן דהוא. 
    3. לקוח שנרשם לאתר יחשב כחבר מועדון. כתובת הדואר האלקטרוני שתירשם באתר תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לאתר זכות לעשות שימוש בו 
         לצרכי קידום מכירות, פרסום ושיפור השירותים הניתנים ע"י האתר. במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה תוכל לעשות זאת בכל עת ע"י משלוח הודעה
        ב"צור קשר" ובתוך זמן סביר תוסר מרשימת התפוצה.
ג. המוצרים   
    1. בדף המכירה יופיעו תמונות המוצרים שחלקם בעיצוב ויצור עצמי וחלקם עוצבו ויוצרו ע"י מעצבים ישראלים ומחו"ל וחלקם מיובאים על ידי האתר. בדף המוצר
        מופיעים מחיר המוצר, פירוט ותנאים נוספים. מובהר כי המידע הרלוונטי של המוצרים המיובאים ואלה של מעצבים אחרים, מסופק ע"י היצרנים ו/או היבואנים.
        האתר עושה כל שניתן לאמת את הנתונים. יחד עם זאת לא תהיה לאתר אחריות כלשהיא בגין מוצרים אלה.
    2. מודגש כי תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר.
    3. למרות שהאתר עושה כמיטב יכולתו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי יתכן מצב בו הם אזלו מהמלאי. במקרה בו לא תתאפשר אספקת מוצרים
        תישלח לך הודעה מתאימה בדוא"ל שסיפקת, או באמצעות הטלפון. האתר שומר לעצמו זכות להציע לך מוצר חלופי דומה. במקרה ותקבל את ההצעה יחוייב
        כרטיס האשראי, במידה ולא תקבל ההצעה נזכה את כרטיס האשראי שלך בחוזר. 
ד. רכישות באתר
    1. לקוח שירצה לבצע רכישה באתר יצטרך להזין פרטים אישיים הכוללים, בין השאר, שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, בחירת סיסמא, טלפון, ת.ז., כתובת ופרטי
        כרטיס אשראי. 
    2. רכישת מוצר ואספקתו לא תתאפשר ללא מתן הפרטים הנדרשים. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של הלקוח, האתר ו/או מפעיליו יהיו רשאים
        לבטל את ההזמנה. 
    3. במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, האתר מתחייב להודיע באמצעות דואר אלקטרוני (על פי בחירת האתר) ללקוח על החוסר
        ויציע ללקוח פריט חלופי למוצר. במידה והלקוח יאשר את הזמנה בדואר האלקטרוני, או טלפונית. ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל.
    4. לאתר תהיה זכות לבטל חברות באתר, רכישת מוצר ו/או רישום לאתר ו/או השתתפות במבצעים כלשהם בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
        האתר יהיה רשאי לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מגישי פרטים כוזבים.
5. לאתר תהיה זכות ביטול רכישה ספציפית במידה ותחול טעות
        בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, במחיר, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות  בהזנת נתונים של מכירה ו/או טעות בהזמנת נתונים מהלקוח. במקרה זה יזכה
        האתר את הלקוח במחיר המלא ששילם כולל משלוח. 
    6. מבצע פעולה באתר מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מטעמם מלבד טענות הקשורות באי מילוי
        מחוייבותיהם של בעלי האתר או מפעיליו. 
    7. מועד קבלת הבקשה לרכישה כפי שנרשמה במחשבי האתר, הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי האתר ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
        כל העיסקאות תושלמנה ביום קבלת האישור מחברת כרטיסי אשראי. 
    7. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צויין אחרת במפורש, בתוספת דמי משלוח כמפורט באתר. 
    8. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי במחירים, ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.
   9. "מוצרי מחיר 0" - ניתנים כאמור לרכישה רק בהזמנה מיוחדת וטלפונית, לאחר קבלת הצעת מחיר . מובהר כי האתר אינו מוכר מוצרים ללא עלות או כאלה שניתנים בחינם ועל כן כל הזמנה שתבוצע ל"מוצרי מחיר 0 " שלא שולם עליה שום מחיר, לא תיחשב כאילו נרכשה וההזמנה תבוטל. הלקוח לא יהיה זכאי לשום החזר למעט דמי משלוח אם שילם אותם. 
ה. משלוחים
    1. המשלוחים יבוצעו לכתובת הרשומה באתר באזורים בתוך ישראל,המוגדרים בדואר ישראל (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום 
  לדרך הגעת המוצר טלפונית). לישובים אזוריים יגיע המשלוח לנקודת החלוקה האזורית בלבד, כנהוג על ידי דואר ישראל. 
    2. עלות המשלוחים מחושבת באופן אוטומטי ע"י המערכת, לפי משקל ההזמנה ובהתאם לסוגי המשלוח. העלות נעה בין 15 שקל ל-45 ש"ח. 
      .המשלוחים יעשו בדואר רשום או באמצעות שליחים והכל עפ"י המשקל וסוג המוצר שנבחר. הסכום המדוייק יופיע בסוף תהליך ההזמנה
       דמי המשלוח יכולים להשתנות מעת לעת  וללא הודעה מוקדמת אולם הם לא יחולו על הזמנות שיתקבלו לפני השינוי. משלוח בדואר רשום הינו למינימום הזמנה של 100 ש"ח.   
    3. אספקת המוצרים תתבצע רק לאחר שההזמנה הושלמה ושולמה במלואה והיא זמינה במלאי. כל ההזמנות (למעט הזמנות בעיצוב אישי להם יתואם מועד 
        אספקה בעת ההזמנה)  ישלחו בתוך עשרה ימי עסקים לכל המאוחר, ויגיעו בתוך שלושה עד שישה ימי עסקים מים המשלוח. האתר יעשה כל מאמץ לשלוח 
         את המוצרים בהקדם האפשרי. לעיתים נדירות יש עיכובים שתלויים ברשות הדואר ולאתר אין שליטה עליהם.  
    4. למעקב אחר דואר רשום מומלץ להצטייד במספר הרשום ולבדוק באתר רשות הדואר.
    5.מועדי האספקה אינם חלים על מוצרים שהוזמנו ואזלו מהמלאי. במקרה של מוצר אשר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא,
       יהיה "האתר" רשאי להודיע על ביטול ההזמנה. הודעה תימסר ללקוח באמצעות דוא"ל ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת "האתר" במקרה כאמור,
        לא תהיה למשתמש טעה כלשהיא כנגד "האתר" או מי מבעליו  והלקוח מוותר על כל טענה כאמור. ל"אתר" זכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. 
    6. האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות בשירות הדואר, כח עליון, 
        שביתות, השבתות וכו'. במקרה של אירועים שייפגעו בהשלמת קיום מועדי האספקה, יהיה רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקם 
        ולבטל את חיובו של הלקוח. 
    7. דמי המשלוח הם סופיים אלא אם יבקש הלקוח משלוח שכולל ביטוח המוצר, שליחות מהירה, משלוח לחו"ל או כל סוג של משלוח אחר שלא תומחר באתר. 
        במקרה כזה יש ליצור קשר עם האתר ולקבל הצעת מחיר למשלוח. 
    8. לקוחות המבקשים לאסוף את המוצרים באופן אישי יעשו זאת בתיאום טלפוני מראש.

ו. החזרות 
     האתר עשה כל שביכולתו כדי שלקוחותיו יהיו מרוצים מהמוצרים שלנו. עם זאת ניתן להחזיר מוצרים בהתאם לכללים דלהלן: 
     א. החזרת מוצר עם פגם תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה בכפוף לתנאים הבאים
        1. המוצר ישוב באריזתו המקורית שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קילקול מכל מין וסוג שהוא. 
        2. המוצר יוחזר עם חשבונית/קבלה המעידה על הקניה. 
        3. בהחזרת מוצר עם פגם לא יחוייב הלקוח בדמי ביטול 
     ב. החזרת מוצר ללא פגם תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה בכפוף לתנאים הבאים: 
        1. המוצר ישוב באריזתו המקורית שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
        2. המוצר יוחזר עם חשבונית קבלה המעידה על הקניה. 
        3. בהחזרת מוצר ללא פגם יוחזר ללקוח הסכום ששולם בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקל, לפני הנמוך.
            חשוב לציין כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי המשלוח, גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
            מובהר כי כל החזרה לא תתקבל ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש. 
     ג. לא תתאפשר החזרת מוצרים בהזמנה אישית והחזרת מוצרים מתכלים. 
ז. סודיות
     1. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הלקוחות ולא יעביר לאף גורם זר זולת חברות הסליקה את הפרטים
         הנדרשים להשלמת פעולות הרכישה שיתבצעו באתר. 
     2. במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים ו/או במקרה והלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה
         בלתי חוקי ו/או שהוא הפר את התקנון או כל הסכם עם האתר או מי מטעמו ו/או אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי
         או במחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין האתר, שומר האתר על זכותו להעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי. 
     3. האתר ישמור לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הלקוחות באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכו'. לצורך הפקה וניתוח של
         מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם
         באופן אישי.
ח. הגבלת אחריות 
     1. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמו יהיה אחראי רק לתכשיטים ולמוצרים שהוא מייצר באופן עצמאי. על יתר המוצרים הוא לא ישא במישריון או בעקיפין באחריות
         כלשהיא למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכים ו/או למפרט הטכני והם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. המוצרים מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים
         ואין בהצגתם, המלצה או הבעת דעה מצד האתר לגבי תכונותיהם, טיבם וכו'. 
     2. האתר מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופר, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן. 
     3. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה ולקוח יבטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו - ומסיבה זו בלבד. מתחייב האתר לספק
         ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת האתר.
         האתר יספק את המוצר החליפי בתאי שיציג לאתר אישור על ביטול העסקה מול חברת האשראי והמציא לאתר הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון
         שהמוצר לא סופק לו. מובהר כי עבור המוצר החלופי יתבצע חיוב נוסף. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב
         להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו לו ע"י האתר, לפי העניין. 
ט. שירות לקוחות 
     נשמח לעמוד לרשות לקוחותינו באמצעות דף "צור קשר" באתר או בטלפון 054-2210555. שרות הלקוחות נועד לסייע בהזמנות באתר, בשאלות לגבי פריטים
     שונים, מחירים, זמינות במלאי, בעיות שלפני ואחרי משלוח, קבלת תלונות ומחמאות, הזמנות אישיות וסיוע בתהליכים באתר. שרות הלקוחות זמין בימים א'-ה'
     בין השעות 10:00-17:00. האתר יעשה כל מאמץ לענות לפונים בתוך פרק זמין סביר ככל שהדבר נתון בידי האתר. 
י. קניין רוחני
   1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט "מיכאלה" לרבות עיצובו, יישום כלשהו, תוכנה, קובץ גרפי, סמן מסחר, דגמי התכשיטים ועיצובים כמו גם דגמי
       ועיצובי התיקים, תמונות וכל חומר אחר הכלול בו הינן של האתר בלבד ו/או ספקיה, או שותפיה העסקיים לפי העניין. 
   2. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, להכניס שינויים, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט או מידע אחר באתר מבלי לקבל הסמכה מפורשת בכתב ומראש של
       האתר. סימני המסחר של "מיכאלה" ו/או בעליה הם קניינה הבלעדי בלבד. אין לעשות שימוש בלא הסכמה, בכתב ומראש.
י. דין שיפוט
    הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב, הסמכת הבלעדית 
   לדון בתביעה.