אשכול ענבים

אשכול ענבים דקורטיביים לקישוט.
סמל לשפע, טוב ויצירתיות. 

המחיר לזוג. 

ניתן להשיג גם  לימונים, פלפלים ותפוחים


Pin It

מוצרים נוספים