Ad tech מחק להסרת דבק

מחק להסרת דבק יבש מיצירות ועבודות .

פשוט לשפשף על הדבק אותו אתה רוצה להסיר. במידה והמחק איבד מיכולתו להסיר את הדבק, יש לחתוך חתיכה עם מספריים ולחשוף קצה חדש.

גודל המחק: כ-5X5 ס''מ


Pin It

מוצרים נוספים